SafetySign Erkend Face Fittester

SafetySign®: altijd de juiste keuze
Deze bedrijven zijn door Safetysign erkend om face fittesten uit te voeren.
De bedrijven controleren de passing van de verstrekte ademhalingsbescherming op een verantwoorde wijze en op goedgekeurde en gekalibreerde meetapparatuur. Zo heeft u zekerheid en voorkomt u aansprakelijkheid. Het is immers uw plicht om te controleren of verstrekte beschermingsmiddelen doelmatig zijn!


De passing controleren: niet éénmalig!
Mensen veranderen, vallen af of komen aan, laten sierbeharing staan.
Daarom is het periodiek controleren van de passing van de verstrekte ademhalingsbescherming noodzakelijk.  Zo is er bij volgelaatsmaskers, gebruikt binnen de asbestverwijdering, al een jaarlijkse verplichting!
Tijdens het fittesten moet een vastgelegde test procedure (protocol) aangehouden worden. Allerlei soorten van bewegen, draaien, knikken en zelfs praten maken daarvan deel uit.  Belangrijk is om een half uur voor de test niet te roken, drinken en eten.
Natuurlijk hoort de testpersoon goed geschoren te verschijnen, anders is de test al bij voorbaat mislukt. Erkende Fittest bedrijven verstrekken certificaten aan de opdrachtgever waaruit de goedgekeurde passing blijkt.
Met naam én maat van het masker! En met geldigheidsduur!
Het controleren van de certificaten is één van de aandachtpunten van de Stichting SafetySign. De mensen die de fittest afnemen moeten aantoonbaar competent zijn.
De gebruikte meetmethode moet gevalideerd zijn (goedgekeurd). En het gebuikte meetapparaat moet natuurlijk onderhouden zijn door de leverancier én op tijd gekalibreerd. Kiest u voor een leverancier die het gele SafetySign keurmerk heeft, dan hoeft u dat allemaal niet te controleren. Dat heeft de Stichting SafetySign al voor u gedaan!

 

Download REGLEMENT ERKENNINGSREGELING GELE SAFETY SIGN 

Download AANVRAAGFORMULIER GELE SAFETY SIGN (1)

Download AANVRAAGFORMULIER GELE SAFETY SIGN (2)

Download PRIJSSTELLING ERKENNINGSREGELING GELE SAFETY SIGN

Download GESCHILLENREGELING STICHTING SAFETY SIGN

De voorwaarden om dit certificaat te dragen:

1

U kiest voor een gespecialiseerde toeleverancier met kennis van zaken

2

De testen worden uitgevoerd met een gevalideerde (goedgekeurde) meetmethode

3

De mensen die de face fittesten uitvoeren zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben kennis en ervaring

4

Het meetapparaat waarmee de face fittesten uitgevoerd worden, is onderhouden door de leverancier en is tijdig gekalibreerd.

5

Het erkende bedrijf beschikt over een schildje met logo voor bij de voordeur en een certificaat (met geldigheidsdatum) voor aan de muur. Periodiek wordt de aanwezige kennis door de stichting getoetst. Op www.SafetySign.nl staat de meest recente lijst

6

Toch niet tevreden? U kunt zich bij de Stichting SafetySign melden voor een uitspraak door de geschillencommissie. Onafhankelijk, zoals dat hoort!
SafetySign Erkend Face Fittester , bijvoorbeeld:

● ademhalingsbescherming verstrekken ?
● zeker weten dat die doelmatig is?
● dus een goede passing op het gezicht heeft?
● aansprakelijkheid voorkomen?
● een redelijke prijs?
● een betrouwbare partner inschakelen?
Laat dan de passing op het gezicht testen door een
leverancier met het gele SafetySign® keurmerk!

Ook het Safety Sign certificaat voeren?

-


Uw naam
Bedrijfsnaam
Functie
Straatadres
Postadres
Woonplaats
Telefoonnr.
Email
Website
Geslacht Man Vrouw

Vragen/opmerkingen